Chính sách bảo mật tại nhandinhbongda24h.net

Xem Thông báo xử lý công bằng của chúng tôi tại đây: https://nhandinhbongda24h.net/

Về chính sách bảo mật này

Chính sách này đưa ra cách chúng tôi sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho ai?

Chính sách này áp dụng cho các cá nhân đã đăng ký với nhandinhbongda24h. Chính sách này áp dụng cho thông tin về bản thân bạn mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi. Điêu nay bao gôm:

thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký, chẳng hạn như tên của bạn và chi tiết liên lạc của bạn,

thông tin bạn cung cấp khi bạn tham gia rút thăm giải thưởng, câu hỏi, thi đấu hoặc trả lời khảo sát, chẳng hạn như thông tin về lối sống của bạn bao gồm các môn thể thao yêu thích, sở thích và thói quen đánh bạc,

thông tin mà chúng tôi có thể có được về bạn từ các bên thứ ba (ví dụ: vì bạn đã cho phép bên thứ ba chia sẻ thông tin đó với chúng tôi), thông tin chúng tôi thu thập về cách bạn sử dụng trang web.

Nghĩa vụ của chúng tôi

Chúng tôi là một bộ điều khiển dữ liệu liên quan đến thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Do đó, chúng tôi chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với cách xử lý thông tin đó.

Chúng tôi sẽ tuân thủ Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998 theo cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Trong số những thứ khác, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn:

công bằng, hợp pháp và minh bạch, như được quy định trong luật pháp và chính sách này, đến mức cần thiết cho những mục đích này. Chúng tôi có thể tự xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thông qua bộ xử lý dữ liệu, những người sẽ thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu. Nếu chúng tôi sử dụng bộ xử lý dữ liệu, chúng tôi sẽ vẫn có trách nhiệm đảm bảo rằng họ tuân thủ chính sách và luật bảo vệ dữ liệu này.

Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ truy vấn nào về chính sách bảo mật, trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp ở trên.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để làm gì?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn thông tin hoặc bản tin mà bạn đã yêu cầu.

Trường hợp bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc đã tham gia một cuộc thi, bạn sẽ đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn trên trang web này, cho dù trong những người lớn tuổi được đánh dấu bắt buộc hay không.

Bạn đang đồng ý với việc thông tin đó sẽ được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này. Bạn sẽ có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào bằng các phương pháp được mô tả dưới đây.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý với thông tin được thu thập từ thiết bị của mình bằng cookie hoặc các công nghệ tương tự khác, cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bao gồm hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin được cung cấp.

Không tham gia vào một ngày sau đó

Khi bạn đã đồng ý, tuy nhiên bạn vẫn có thể kiểm soát việc bạn có tiếp tục nhận thông tin hay không. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua e-mail hoặc bản tin bằng cách sử dụng các hướng dẫn trong bất kỳ liên lạc email nào chúng tôi gửi cho bạn, đó sẽ là liên kết ‘hủy đăng ký‘ hoặc ‘STOP.

Lợi ích hợp pháp

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp để xử lý dữ liệu này cho hoạt động chung của doanh nghiệp bao gồm chuyển giao cho bộ xử lý của chúng tôi và để phân tích.

Giữ và hủy thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trừ khi nó chính xác (theo sự hiểu biết tốt nhất của chúng tôi) chính xác và cập nhật.

Chúng tôi sẽ không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn cần thiết. Một khi nó đã được quyết định rằng thông tin không còn cần thiết nữa, nó sẽ bị xóa ngay lập tức. Thời gian điển hình được hiển thị dưới đây.

đối với các bản tin, thông thường sẽ là ba tháng sau khi bạn hủy đăng ký nhận các bản tin này.
đối với các cuộc thi, thông thường sẽ là sáu tháng sau khi kết thúc cuộc thi.
Lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin cá nhân

Bạn có quyền:

có được quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn,
nhận thông tin về chúng tôi và các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn,
Quyền chuyển thông tin của bạn sang dịch vụ khác hoặc cho chính bạn
ngăn chặn việc xử lý có thể khiến bạn thiệt hại hoặc đau khổ,
phản đối tiếp thị trực tiếp,
yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ lỗi nào hoặc xóa thông tin chúng tôi giữ, từ chối liên hệ.

Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc xóa thông tin chi tiết của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ bằng email này: startwar88888888@gmail.com

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tự xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thông qua bộ xử lý dữ liệu, những người sẽ thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu. Các tổ chức này có thể thuộc các loại sau;

các cơ quan tiếp thị giúp chúng tôi quảng bá bản thân hoặc cung cấp dịch vụ của chúng tôi,
nhà cung cấp dịch vụ email giúp chúng tôi gửi bản tin và liên lạc với bạn đã yêu cầu từ chúng tôi.
Nếu doanh nghiệp của chúng tôi (hoặc một phần quan trọng của nó) được chào bán, thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho người mua tiềm năng, họ sẽ có thể sử dụng nó để giúp họ đánh giá việc bán được đề xuất. Nếu việc bán hàng hoàn tất, người mua sẽ có thể tiếp tục sử dụng thông tin của bạn theo chính sách bảo mật này.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

Bảo vệ

Thật không may, việc truyền dữ liệu qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó. Khi chúng tôi đã nhận được dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép.

Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn để bảo mật thông tin.

Chúng tôi thu thập số liệu thống kê ẩn danh liên quan đến mỗi lượt truy cập của người dùng, như trang nào trên trang web đã được xem và trong bao lâu. Thông tin này có thể được liên kết lại với bất kỳ cá nhân cụ thể nào và được thu thập thông qua Google Analytics. Nếu bạn muốn từ chối Google Analytics, bạn có thể làm như vậy tại đây hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây.

Facebook và Twitter có thể sử dụng cookie để theo dõi rằng bạn đã đăng nhập và cho phép chia sẻ các bài viết của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin này. Bạn có thể thực hiện các tùy chọn quảng cáo của mình trên phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram hoặc Pinterest bằng cách truy cập cài đặt hoặc tùy chọn tùy chọn của bạn trên nền tảng có liên quan.

Hầu hết các trình duyệt web cho phép một số kiểm soát của hầu hết các cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Để biết thêm thông tin về điều này và biết thêm thông tin về cookie nói chung. Để biết thông tin về cách xóa cookie khỏi điện thoại di động của bạn, bạn sẽ cần tham khảo hướng dẫn sử dụng điện thoại của mình. Xin lưu ý rằng việc hạn chế cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng trang web của chúng tôi một cách hiệu quả và có thể khiến các khu vực trên trang web của chúng tôi không thể truy cập hoặc không thể hoạt động.

Nếu bạn không còn muốn nhận quảng cáo được cá nhân hóa trên bất kỳ trang web nào bạn truy cập, bạn thường có thể từ chối trực tiếp thông qua chính sách bảo mật của trang web cụ thể mà bạn đang truy cập. Xin lưu ý rằng điều này sẽ không chặn quảng cáo được hiển thị trên các trang web bạn truy cập, nó sẽ đơn giản ngăn bạn nhận quảng cáo đã được điều chỉnh theo sở thích của bạn. Việc từ chối này phụ thuộc vào cookie, vì vậy nếu bạn xóa tất cả cookie thì trang web đó sẽ không còn biết rằng bạn đã từ chối. Điều tương tự cũng áp dụng nếu bạn sử dụng một trình duyệt internet khác hoặc sử dụng máy tính mới để truy cập internet. Bạn cũng có thể từ chối quảng cáo như vậy bằng cách truy cập nền tảng từ chối IAB tại www.youronlinechoices.com. Xin lưu ý rằng nền tảng này và các nền tảng khác cho phép bạn từ chối quảng cáo dựa trên sở thích được phân phối bởi các thành viên đã đăng ký.

Các cookie chúng tôi sử dụng như sau:

Google Analytics, chúng tôi sử dụng Google Analytics cho mục đích theo dõi

Phân tích Twitter chúng tôi sử dụng Twitter Analytics cho mục đích theo dõi

Sumo Analytics chúng tôi sử dụng Sumo cho mục đích theo dõi

Cloudare Security, lưu trữ bộ nhớ cache Cookie đám mây giúp tối ưu hóa trang web và duy trì bảo mật

cookieFB giữ ID của đặt cược nổi bật được sử dụng để thực hiện kiểm tra xem người dùng đã xem và đóng chế độ đặt cược đặc trưng đã thấy chưa

Phiếu mua hàng lưu trữ một mảng có chứa cược được sử dụng để hiển thị thông báo về các cược mà ID mà người dùng có người dùng đã thấy trước đó đã thấy

Thay đổi

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi, thực hiện quyền và khiếu nại thông tin của bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng tư này, muốn thực hiện quyền thông tin của mình liên quan đến dữ liệu cá nhân bạn đã chia sẻ với chúng tôi hoặc muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ:

Bằng email: startwar88888888@gmail.com

Bạn cũng có quyền khiếu nại với Ủy viên Thông tin, nếu bạn tin rằng chúng tôi không hành động theo luật pháp hoặc đã vi phạm các quyền của bạn.